• +86-156-1535-0639
  • jianpengqi@126.com

Contact

Contact Information

Yantai University
School of Computer and Control Engineering
Shandong, China
Phone: +86-156-1535-0639
Email: jianpengqi@126.com